Кафе бар Читална

ЛОКАЦИЈА

Се наогаме во студентскиот дом Гоце Делчев.

Мапа

Поглед од улица

Мени

Галерија

© Читална - Овозможено од Визитинг